Vrydag 31 Januarie 2014

Uiterlike bou

1) Hoofletters - normaal of abnormaal?

2) Leestekens/punktuasie - normaal of weggelaat?

3) Ritme -  Bepaalde ritme of spreektaalritme?
    
4) Rymskema?
    *Paarrym                         aa bb cc
    *Kruisrym                       ab ab cdcd
    *Omarmde rym               abba cddc
    *Gebroke rym                 abcd defe
    *Vrye vers                       geen rym
    *Skelrym                         abba ccde
    *Slagrym                         aaaa bbbb cccc dddd

5) Skakels - herhalings of repitisie van woorde, frases of klanke.

6) Stemming of toon - formeel of informeel?

7) Tema - aktueel of relevant?

8) Vorm / patroon - lengte van versreëls en strofes.

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking