Vrydag 31 Januarie 2014

Beeldspraak

Clichè - beeldspraak wat trefkrag verloor het.

Metafoor - 'n saak van gelyk stel aan 'n ander. Hy is 'n vark. Sonder nes en asof.

Vergelyking - sê dat iets soos 'n ander lyk, klink of voel. Hy is soos 'n vark.

Personifikasie -  soort metafoor waar menslike eienskappe aan natuurverskynsels, lewelose voorwerpe of diere gegee word.

Simboliek - woord of voorwerp wat 'n ander saak verteenwoordig.

Sinestesie - soort metafoor of vergelyking. Meer as een sintuiglike waarneming.

Antonomasia - dui iets / iemand deur middel van 'n eienaam aan. Bv. Hy is 'n Salomo - hy is wys.

Metonimia - 'n Bepaalde geheel word gebruik om na 'n ander geassosieerde konsep te verwys. Bv. Die ketel kook. (Dit is nie die ketel wat kook nie, maar die water daarin.)

Sinekdogee - 'n geheel word deur 'n deel aangedui. Bv. Ek gee jou my hart. (Verwys eintlik na hele liggaam.)

Onomatopee - Klanknabootsing. Voorstelling van klank.  Bv. kiep-kiep, tok-tok, piet-my-vrou.

Simboliek - 'n teken of voorwerp wat 'n ander saak verteenwoordig.
'n Sleutel simboliseer kennis.
'n Duif simboliseer vrede en vryheid.
'n Klip simboliseer sterkte en standvastigheid.
'n Huis simboliseer sekuriteit.
'n Kruis simboliseer verlossing, Christenskap, werklikheid.
'n Slang simboliseer die bose.
'n Rooi roos simboliseer liefde.
'n Appel simboliseer temptasie.
Rooi simboliseer woede of gevaar.

Sinestesie - meer as een sintuiglike waarneming word ervaar. Bv. Ek proe jou met my .


3 opmerkings: