Vrydag 31 Januarie 2014

Innerlike bou

1) Tema -  hoof gedagte of sentrale idee.
2) Universialiteit - tyd, situasie, plek.
3) Intertekstualiteit - idees en woorde leen van bestaande gedigte of litêre tekste.
4) Spreker -  iemand wat praat, 'n stem.
5) Aangesprokene - persoon met wie gepraat word.
6) Stemming - emosionele atmosfeer of gevoel.
     *droewig
     *ernstig
     * komies
     * morbied
     * opgeruimd
     * weëmoedig
7) Toon - die manier of houding van jou stem.
    * hartseer
    * vriendelik
    * onbeskof
    * saaklik
    * spottend
    * sarkasties
 

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking