Vrydag 31 Januarie 2014

Kenmerke

1) Titel - die opskrif.

2) Innerlike bou - verwys na inhoud van die gedig.

3) Rym en ritme - rym is herhaling van dieselfde klanke binne of aan einde van vesreëls.
                            
                             ritme is die herhaalde patroon van klanke wat beweging skep.

4) Uiterlike bou - verwys na struktuur. Hoe dit op papier lyk.

5) Literêre stylmiddels - beeldspraak is 'n figuurlike vorm van taalgebruik.
                            
                                        stylfigure in 'n nie letterlike uitdrukking van woorde.

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking