Vrydag 31 Januarie 2014

Digsoorte

Elegie - ter ere van 'n oorledene. 'n Treursang gewoonlik in prosastyl. Ritme, rym, en beeldrykheid kom ook voor.

Satire - Word ook 'n hekelgedig genoem. Spot skerp met die lewe en menslike swakhede. Dwaashede, ondeugde, swakhede, tekortkominge en wanpraktyke word bespotlik voorgestel. Spoor verbeteringe aan.

Metapoësie - Word ook metateks genoem. Poësie wat handel oor poësie. Die fokus word weggeskuif van wat geskryf is na die skryfhandeling self.

Briefgedig - boots die vorm van 'n brief na. Baie persoonlik, aan iemand gerig.

Funêre gedig - gedig met dood as tema. Maak die oorsaak van die dood bekend en bevat ook 'n trooselement.

Huldegingsgedig - gedig as nagedagtenis aan 'n gesterwende.

Katalogusgedig - opnoem gedig. Oorsprong in antieke tye. Saamgestel uit 'n lys name, persone, abstrakte idees.

Liefdesgedig - gedig met liefde as tema. Gedig waarin liefde besing word.

Natuurgedig - lofsang van natuurskoon.

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking